W Polsce średnio co 2 godziny wykonuje się wysoką amputację kończyny dolnej. Zaskoczony?

12/09/2023

Zaskoczy Cię też fakt, że 75% tych zabiegów można uniknąć.

Zespół Stopy Cukrzycowej jest powikłaniem cukrzycy, w którym zmiany chorobowe dotyczą naczyń krwionośnych i włókien nerwowych, w konsekwencji doprowadzają do uszkodzeń skóry, kości i mięśni. Zbyt późno zdiagnozowany lub nieleczony może doprowadzić w ostateczności do amputacji.

Nieamputuj.pl to aplikacja, którą tworzymy, by Chorzy z Zespołem Stopy Cukrzycowej w porę mogli uzyskać wstępne informacje na temat rany.

Przed nami ostatnia prosta – aplikacja już wkrótce do pobrania na Google Play i App Store!