O projekcie

Tytuł Projektu:

NIEAMPUTUJ.PL – aplikacja mobilna wspierająca Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej

Cele Projektu:

utworzenie innowacyjnego produktu w postaci aplikacji mobilnej, która na podstawie wykonanych zdjęć smartfonem, wykorzystując nowoczesne algorytmy sztucznej inteligencji przekaże Choremu podstawowe informacje na temat rany na stopie.

Planowane efekty:

aplikacja Nieamputuj.pl poprzez dotarcie do jak najszerszej grupy Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej przyczyni się do uzyskania przez Chorych szybszych informacji na temat ran na stopie oraz szybszego wdrożenia już w warunkach domowych postępowania przedmedycznego. Da to w efekcie realną szansę na zmniejszenie ryzyka amputacji kończyny dolnej, a przyczyniając się do zmniejszenia liczby amputacji kończyn dolnych wpłynie na obniżenie kosztów leczenia i postępowania u chorych po wysokich amputacjach kończyn dolnych, a także na ograniczenie stopnia niepełnosprawności i liczby osób niepełnosprawnych.

Wartość Projektu:

całkowita wartość Projektu wynosi 1 192 682,08 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: wartość dofinansowania wynosi 990 260,07 zł